Paieška:  
 
   
Specializuoti kursai
 
Įgyjamos profesijos ir specialybės
Kompetencijų vertinimas
 
 
 
JUDĖJIMAS Į PRIEKĮ DĖKA PROFESINIO TĘSTINUMO IR VADYBOS MOKYMO JUDĖJIMAS Į PRIEKĮ DĖKA PROFESINIO TĘSTINUMO IR VADYBOS MOKYMO
 
Apie mokymo centrą

          Mokymo centras padeda įmonėms tobu­linti savo darbuotojus, taip pat prisideda ir prie žinių visuomenės kūrimo. Ben­dro­vės veikla yra nukreipta dviem kryp­timis: koncerno "Achemos grupe" dar­buo­tojų tobulinimas ir kvalifikacijos kė­li­mas bei gabių Jonavos rajono vaikų mokymas. Kiekvienas koncernui pri­klau­sančioje įmonėje dirbantis žmogus dalyvauja seminaruose, konferencijose, paskaitose. Per metus kiekvienas dar­buotojas mokymuisi skiria mažiausiai 40 valandų. Jie yra mokomi anglų kalbos, naudotis kompiuteriu, verslo valdymo metodikų, su konkrečia profesija susiju­sių dalykų. 
 
         Pagal mokymo centro specialistų sudarytą programą visiems norintiems sudarytos sąlygos kelti kvalifikaciją, per­sikvalifikuoti, mokytis užsienio kalbų, taip pat - naudotis naujausiomis kompiu­terinėmis programomis. 


„Achemos“ mokymo centro privatumo politika

 
0
0 0 0
0 0 0
0
0
Atgal Į viršu   Versija spausdinti
0
0
0
  © 1998-2004 UAB "Achemos mokymo centras"  
   
Kosmonautų 15, LT-55141 Jonava
Tel.: (349) 59234, 59134. Faksas: (349) 59234
El.paštas info@achemamc.lt
Sukūrė Technostudija 0